Welkom op de website van stichting PiTi

Per 1 januari 2022 zal Stichting PiTi worden opgeheven en zal de begeleidende dienstverlening van de stichting over gaan in Centrum De Vuurvlinder, centrum voor educatie & ontwikkeling, gevestigd op dezelfde locatie; Noorderdiep 99 te Nieuw Buinen in het mooie Drenthe.

Naast de democratische school zal Centrum De Vuurvlinder vanaf 1 januari dus ook de weekendopvang gaan verzorgen en tevens de ambulante woonbegeleiding. Binnen de democratische school biedt het centrum ook voor enkele leerlingen individuele begeleiding.

Kleinschalige dagbesteding op het terrein (atelier, werkplaats, groen) behoort ook nog steeds tot de mogelijkheden.

Centrum De Vuurvlinder wordt door deze versterking een breed centrum op het gebied van onderwijs en individuele begeleiding wat zorgt voor ontwikkeling voor jong tot ouder.

De holistische visie blijft dezelfde: van en met elkaar leren, ontwikkeling vanuit intrinsieke motivatie, kleinschaligheid en verbonden zijn met de natuur, de maatschappij en elkaar. Het centrum werkt op basis van sociocratie waarbij een ieder vrijheid heeft én verantwoordelijkheid vanuit gelijkwaardigheid. We zijn niet gelijk, een ieder is uniek en complementair aan de ander. Iedereen is belangrijk en mag zijn wie hij/ zij wil zijn. Ons centrum kan je dit helpen ontdekken.

Centrum De Vuurvlinder zal lid blijven van Paletzorg (KMS), werken middels particuliere betaling (onderwijs), PGB en voor ZIN blijven werken als onderaannemer.

Het professionele team bestaat uit gepassioneerde vakmensen, sociaal pedagogisch geschoold op MBO- en HBO niveau, onderwijs-professionals, ambachtsmensen en zijn ervaringsdeskundig. SKJ registratie aanwezig, tevens psycholoog en orthopedagoog.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website: https://devuurvlinder.info

U kunt voor meer informatie mailen naar:
d.beijert@devuurvlinder.info of bellen met Dorine Beijert: 06-51354695