Aanname

Wanneer je nieuwsgierig geworden bent naar de mogelijkheden die Stichting PiTi biedt kun je eerst afspraak maken voor een oriënterend bezoek.

Na dit bezoek kun je nadenken of dit echt iets voor jou kan zijn. Eventuele vragen kunnen telefonisch of per mail nog beantwoord worden. Mogelijke vergoedingen middels een PGB of ZIN moeten in deze fase al worden uitgezocht.

Als alles er positief uitziet, maak je een intake-afspraak en zullen er allerlei administratieve zaken geregeld worden met jou en/ of je ouders.

Je kan starten zodra bekend is of er voldoende vergoeding is.

We gaan uit van een gemiddelde proefperiode van een maand. In die maand kunnen wij maar ook jij ervaren of Stichting PiTi de juiste plek voor jou is.

Bij aanvang starten we met een startzorgplan.

Vervolgens werken we met de deelnemers vanuit een, samen met ouders/ verzorgers/begeleiders opgesteld zorgplan welke twee keer per jaar wordt geëvalueerd. Tussentijds wordt er direct ingespeeld op ontwikkelingen die zich voordoen waarvoor een verandering nodig is.

Nauwe samenwerking met overige betrokken (zorg)partijen is belangrijk voor de ontwikkeling van elke deelnemer. Daarbij is het ook van belang dat de visie van Stichting PiTi door alle betrokken partijen wordt onderschreven.

PiTi