Afdeling Onderwijs & dagbesteding

Binnen de dagbesteding op Punt 99 is het mogelijk een wenselijk onderwijstraject te volgen voor kinderen en jongeren. Er kunnen certificaten en/of diploma’s voor voortgezet onderwijs worden behaald middels staatsexamens. Deze trajecten worden ondersteunt door de docenten van De Ontdekking, de school die ook op de locatie van Punt 99 gevestigd is. Dit is een sociocratische school voor elk kind van 4-18 jaar. De PiTi-groepen delen sommige faciliteiten met De Ontdekking waardoor er soms een leuke sociale interactie is met de school. In het kader van inclusief onderwijs is dit erg fijn. Wanneer het te druk wordt voor je, kun je gewoon weer terug naar de PiTi-ruimtes.

De_Ontdekking

Jong volwassenen hebben daarbij ook de mogelijkheid hiermee bezig te zijn en bijvoorbeeld nog een cursus te volgen als opstap naar een werkplek. Er kan een snuffelstageplek worden gezocht. Er kan een wens zijn naar het onderzoeken van een vakgebied/ beroep. De begeleider en/of jobcoach gaat samen met jou onderzoeken welke stappen je dan kunt nemen.

studieactiviteiten

Er is ruimte om te ontdekken wat je talenten zijn en in welke richting je wilt leren alsook de wijze waarop en hoe snel. We kunnen met jou samen gaan uitzoeken of jij een andere leerstijl nodig hebt waardoor je toch kunt leren wat je wilt.

Naast het onderwijs/ educatie traject draai je mee met de wekelijkse routine waarbij tijd is voor spel, sport, uitjes, koken & bakken, zelfstandigheidstraining en sociale tijd. Daarnaast kun je je traject combineren met afdeling groen of de creatieve dagbesteding.

studieboeken

De tijden zijn van 9.30 uur tot 15.30 uur op doordeweekse dagen behalve op de woensdag. Er zijn vervoersmogelijkheden vanuit PiTi.

Bij jongere kinderen wordt vaak de Son-Rise methode toegepast of een afgeleide ervan waarbij het kind in de eerste instantie alleen maar gevolgd wordt. Stap voor stap werken de begeleiders aan een vertrouwensband met het kind waardoor het open gaat staan voor ontwikkeling vanuit een ontspannen gevoel. Een kundig begeleidingsteam is hierbij essentieel waarbij nauw samengewerkt wordt met de leerkrachten van De Ontdekking en de orthopedagoog & psycholoog.

Voor alle leeftijden geldt dat er een observeringsperiode wordt ingepland en dat de setting in de beginsituatie, wanneer nodig, 1 op 1 is. Er wordt gestreefd naar een veilige setting van waaruit je je in alle rust kunt gaan ontwikkelen en je je intrinsieke motivatie weer terug vindt.

tuin

Voor een onderwijstraject voor 18- is toestemming van de leerplichtambtenaar nodig alsook samenwerking met andere betrokken partijen (indien er nog geen startkwalificatie is).

Bekostiging gaat vanuit de gemeente en/of soms vanuit een samenwerkingsverband.

Zorg-onderwijstrajecten zijn gespecialiseerde maatwerktrajecten waar gespecialiseerde dagbesteding, begeleiding individueel en indien nodig behandeling wordt geboden.