De mens en de natuur is één

bompje

Wij vinden het ook belangrijk om ons bewust te zijn van de manieren waarop wij met onze leefomgeving omgaan. Wij zien dat de aarde en de natuur te veel gebruikt worden en niets terug krijgen. Hierdoor wordt het leven voor onze kinderen en kleinkinderen steeds meer onhoudbaar. We zullen de kringlopen in de natuur weer moeten herstellen en samenwerken met elkaar en de natuurlijke processen. Alleen hierdoor is er doorstroming mogelijk. De mens en de natuur zijn in feite onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Van permacultuurtuin tot ecotoilet, van helofytenfilter tot zonnepaneel. Er is zoveel mogelijk op duurzaam en zelfvoorzienend gebied en het kan allemaal evengoed met het comfort van deze tijd. Het oude en het nieuwe samenvoegen is de kunst.

Stichting PiTi is vaak bezig met het hergebruik van materialen en schroomt niet om nette tweedehands meubels te gebruiken.

natuur

We zijn bezig in Nieuw-Buinen het duurzame en zelfvoorzienende aspect van de stichting meer uit te dragen. We bieden een plek om inspiratie op te doen en geïnformeerd te kunnen worden over duurzaam wonen en werken.

Deelnemers helpen mee met de vele leuke tuin- en klusprojecten op beide locaties. Door proefondervindelijk bezig te zijn is er ook veel gelegenheid voor een ieders project en idee.

De perma(nente) moestuin/ voedselbos is op afspraak toegankelijk voor bezoekers. Meer informatie is te vinden op onze Permacultuurwebsite en de PiTi Permacultuur Facebookpagina.