Duurzaam

De projecten van PiTi staan in het teken van duurzaam en zelfvoorzienend wonen en werken. Duurzaamheid vind je echter ook terug in onze visie: door mensen te stimuleren autonoom te worden, creëer je al, beetje bij beetje een duurzamere (langer durende) samenleving waarbij een ieder beter voor zichzelf kan gaan zorgen.

 

foto_certificaat_duurzaamheidWij vinden het ook belangrijk om ons bewust te zijn van de manieren waarop wij met onze leefomgeving omgaan. Wij zien dat de aarde en de natuur te veel gebruikt worden en niets terug krijgen. Hierdoor wordt het leven voor onze kinderen en kleinkinderen steeds meer onhoudbaar. We zullen de kringlopen in de natuur weer moeten herstellen en samenwerken met elkaar en de natuurlijke processen. Alleen hierdoor is er doorstroming mogelijk.

Van permacultuurtuin tot ecotoilet, van helofytenfilter tot zonnepaneel. Er is zoveel mogelijk op duurzaam en zelfvoorzienend gebied en het kan allemaal evengoed met het comfort van deze tijd. Het oude en het nieuwe samenvoegen is de kunst.

We zijn bezig in Nieuw-Buinen het duurzame en zelfvoorzienende aspect van de stichting meer uit te dragen. We bieden een plek om inspiratie op te doen en geïnformeerd te kunnen worden over duurzaam wonen en werken. Door proefondervindelijk bezig te zijn is er veel plaats voor een ieders project en idee. Deelnemers spelen hierbij een belangrijke rol.

 

De perma(nente) moestuin is op afspraak toegankelijk voor bezoekers. Meer informatie is te vinden op onze Permacultuurwebsite en de PiTi Permacultuur Facebookpagina.