Missie en visie

Stichting PiTi is in het leven geroepen om verbinding en zorgen voor je medemens te combineren met duurzaamheid. De mensen bij PiTi werken vanuit hun hart en kunnen met passie hun talenten en kennis delen. De stichting werkt zonder winstoogmerk en streeft ernaar mensen te verbinden, te inspireren en te ondersteunen waar mogelijk.

Er wordt gewerkt vanuit respect en gelijkwaardigheid waarbij veelal de sociocratische kringmethode wordt toegepast.

PiTi streeft ernaar een kenniscentrum te zijn voor duurzaamheid en zelfvoorzienend wonen en werken alsook een ambacht en educatie centrum.

Voor medewerkers geldt dat we het plezier in het leven, in alles wat we doen, het allerbelangrijkste vinden. Dit delen met anderen, en mensen hierdoor verder op weg te helpen is een doel in ons leven.

 

Wat betekent PiTi?

foto_vreugdevolDe naam PiTi is gekozen om twee redenen. In de eerste plaats vanwege de betekenis van het woord: ‘vreugdevolle interesse in het leven‘. Eigenlijk zoals een kind geboren wordt, hongerig naar ‘nieuw’ en beleven. Wij vinden het belangrijk dat dit prachtige gevoel, het willen beleven en mee-scheppen, in ieder mens behouden blijft zodat er altijd doorstroming is in plaats van stilstand. Je hebt echter wel de ruimte nodig dit te kunnen ervaren. Deze ruimte bieden wij een ieder evenals ons zelf.

Daarnaast ligt er in het woord PiTi ook besloten dat we kleinschalig werken en graag de aandacht aan een ieder geven. Alleen al door ‘er te zijn’ voor iemand brengt een wezenlijk verschil in een ieders leven.

 

Intrinsiek

Stichting PiTi streeft er naar dat iedere deelnemer uiteindelijk intrinsiek gemotiveerd is om zijn/ haar eigen talenten te ontwikkelen. Ieder mens heeft van nature een eigen motivatie om te ontdekken en te creëren. Dit gegeven maakt dat iemand veel sneller en efficiënter kan leren en manifesteren. Hierbij is een krachtige leeromgeving onmisbaar.