Missie en visie

Stichting PiTi is in het leven geroepen om maatschappelijke verbinding en zorgen voor je medemens te combineren met duurzaamheid (lees, langer durend). Deze visie heeft invloed op vele facetten. Als je als mens van alles steeds moet en veel onder druk staat, is je wel-zijn in gevaar. Je gaat functioneren op een overlevings-stand. Vanuit daar kun je je nauwelijks ontwikkelen. Je zet je schrap als het ware en je beschermd jezelf. Veel doe je hierbij onbewust. Vaak krijg je hier ook lichamelijke klachten door. Dit is niet duurzaam. Je hebt hierdoor veel zorg, begeleiding en hulp nodig. En dit kost de overheid veel geld.

Beter is om met elkaar te gaan onderzoeken wat je echt zou willen doen, waar je talenten liggen en onder welke omstandigheden jij het beste functioneert. Wat is reëel en wat niet voor jou. Als je dit weet en dit verandert, stap voor stap, zul je merken dat je steeds minder hulp nodig hebt. Dat komt omdat je leert wie je nu echt bent en waar je echt goed in bent. Spelenderwijs leer je hierbij goed voor jezelf te zorgen en autonoom te zijn, ook al is de maatschappij soms een beetje vreemd en druk.

Stichting PiTi streeft een rijke leeromgeving na waar veel te ontdekken valt en waarbij je erachter kunt komen wat wel en wat niet bij je past.

dierenverzorgschema

Er wordt gewerkt vanuit respect en gelijkwaardigheid waarbij er vanuit de sociocratische gedachte wordt gecommuniceerd. Er is een horizontale overlegstructuur met zelfsturende teams.

Voor medewerkers geldt dat we het plezier in het leven, in alles wat we doen, het allerbelangrijkste vinden. Dit delen met anderen en mensen hierdoor verder op weg te helpen is een doel in ons leven.

De stichting werkt zonder winstoogmerk.

Wat betekent PiTi?

De naam PiTi is gekozen om twee redenen. In de eerste plaats vanwege de betekenis van het woord: ‘vreugdevolle interesse in het leven‘. Eigenlijk zoals een kind geboren wordt, hongerig naar nieuw en beleven. Wij vinden het belangrijk dat dit prachtige gevoel, het willen beleven en mee-scheppen, in ieder mens behouden blijft zodat er altijd doorstroming is in plaats van stilstand. Je hebt echter wel de ruimte nodig dit te kunnen ervaren. Deze ruimte bieden wij een ieder evenals ons zelf.

Daarnaast ligt er in het woord PiTi ook besloten dat we kleinschalig (petit) werken en graag de aandacht aan een ieder geven. Alleen al door ‘er te zijn’ voor iemand brengt een wezenlijk verschil in een ieders leven.

Stichting PiTi streeft ernaar dat iedere deelnemer uiteindelijk intrinsiek gemotiveerd is om zijn/ haar eigen talenten te ontwikkelen. Ieder mens heeft van nature een eigen motivatie om te ontdekken en te creëren. Dit gegeven maakt dat iemand veel sneller en efficiënter kan leren en manifesteren. Hierbij is een krachtige leeromgeving onmisbaar.