Ondersteuning De Ontdekking

Op de sociocratische school De Ontdekking, gevestigd op dezelfde locatie, zijn soms kinderen en jongeren die extra aandacht vragen zodat ze toch goed mee kunnen doen met de groepsdynamiek van De Ontdekking en daarbij op een fijne manier hun leerplan kunnen volgen. Voor deze studenten wordt soms de expertise van PiTi gevraagd en ondersteunen begeleiders intern bij De Ontdekking.

Ook is er een intensieve zorg-onderwijs kennisuitwisseling tussen beide stichtingen als ook wekelijkse evaluatie- en intervisiemomenten.

dieren