Uitstroom en doorstroom

Uit- en doorstroom kan diverse redenen hebben:

  • Je hebt je persoonlijke sociale en emotionele belemmeringen geaccepteerd en kunt er mee omgaan. Je wilt verder zonder PiTi
  • Je kunt/ wilt niet opzoek gaan naar je intrinsieke motivatie
  • Je kunt je niet handhaven binnen de diverse groepssettingen van PiTi
  • Je hebt (arbeids-)vaardigheden aangeleerd en wilt zelfstandig verder
  • Je wilt doorstromen naar een plekje opĀ De Ontdekking, ander extern onderwijs of naar de dagbesteding van PiTi
  • Je wilt doorstromen naar een arbeidsplek of een andere dagbesteding
  • Je wilt doorstromen van wonen op een kamer naar een appartement

 

foto_meander