Weekendbegeleiding

In de weekenden zijn er groepen voor kinderen en jongeren. De groepen zijn qua leeftijd op elkaar afgestemd en kleinschalig (6 tot 8 met 2 begeleiders).

foto_speelpleintje

In de weekenden worden allerlei activiteiten aangeboden waarbij altijd samen besloten wordt wat de groep gaat doen. Er zijn creatieve-, sport & spel- en buitenactiviteiten en er worden regelmatig uitstapjes gemaakt. Er wordt samen gebudgetteerd, besloten wat er wordt gegeten en wie er kookt & afwast. Je helpt mee met huishoudelijke taken zodat je spelenderwijs leert voor jezelf te zorgen.

Indien gewenst is er daarnaast aandacht voor huiswerkbegeleiding.

De weekenden worden als bere-gezellig ervaren waarbij je spelenderwijs op een leuke manier in contact komt met je leeftijdsgenoten.

De weekenden worden aangeboden als maatwerktrajecten vanwege de kleinschalige settingen. Deze kleinschaligheid is essentieel vanwege de leeftijdsmix en de problematieken.