Weekendbegeleiding

In de weekenden zijn er groepen voor kinderen en jongeren. De groepen zijn qua leeftijd op elkaar afgestemd en kleinschalig (max. 6 tot 8 met 2 begeleiders).

foto_speelpleintjeIn de weekenden worden allerlei dagbestedingsactiviteiten aangeboden waarbij altijd samen besloten wordt wat de groep gaat doen. Er zijn creatieve-, sport & spel- en buitenactiviteiten en er worden regelmatig uitstapjes gemaakt. Er wordt samen gebudgetteerd, besloten wat er wordt gegeten en wie er kookt en afwast. Je helpt mee met huishoudelijke taken zodat je leert voor jezelf te zorgen.

Indien gewenst is er daarnaast aandacht voor huiswerkbegeleiding.

De weekenden worden als beregezellig ervaren waarbij je spelenderwijs op een leuke manier in contact komt met je leeftijdsgenoten.